Loading...
Diagnoza i Terapia pedagogiczna 2019-01-24T12:22:45+00:00

Terapia pedagogiczna – to całokształt oddziaływań pedagogicznych stosowanych wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Oddziaływania te ukierunkowane są z jednej strony na usprawnienie zaburzonych funkcji, z drugiej zaś na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się, tak aby mogły być wsparciem dla zaburzonych funkcji lub mogły je zastąpić. Wczesne podjęcie czynności zmierzających do wykrycia zaburzeń rozwojowych i rozpoczęcia szeroko rozumianej pracy korekcyjno – kompensacyjnej stanowi jeden z istotniejszych czynników decydujących o przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki oraz jego dalszej karierze szkolnej i zawodowej.


Zajęcia charakteryzują się wykorzystywaniem wielu metod i technik pedagogicznych m.in.:

 • elementy arteterapii, czyli zastosowaniu różnych środków artystycznych takich jak muzyka, plastyka, ruch ułatwiających ekspresję emocji
 • metody i techniki relaksacyjne redukujące stan napięcia psychofizycznego
 • metoda dobrego startu M. Bogdanowicz służącą rozwojowi i harmonizowaniu wszystkich funkcji psychomotorycznych
 • metoda malowania dziesięcioma palcami R. F. Shaw ułatwiającą pokonywanie lęków, zahamowań, wzmacniającą wiarę w siebie, pobudzającą ekspresję
 • metodę 18 struktur wyrazowych E. Kujawy i M. Kurzyny usprawniającą czytanie i pisanie dzięki rozwijaniu umiejętności automatycznego nazywania kształtów fonogramów i zdolności umieszczania ich w słowie w odpowiedniej kolejności
 • wzory i obrazki M. Frostig i D. Horne rozwijające percepcję wzrokową
 • system percepcyjno motoryczny N. C. Kepharta podnoszący poziom integracji percepcyjno- motorycznej
 • kinezjologię edukacyjna P. E. Denissona usprawniającą percepcję, koordynację sensoryczno – motoryczną, zapamiętywanie
 • terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych T. Danielewicz, A Koźmińskiej, J. Magnuskiej zwiększająca poziom umiejętności percepcyjno – motorycznych, przywracająca dzieciom poczucie równowagi i spokoju
 • edukację przez ruch D. Dziamskiej wspierającą rozwój dziecka i zapewniającą wszechstronną jego stymulację
 • i wiele innych


Zasady podczas terapii:

 • zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego (opracowanie indywidualnego planu pracy do potrzeb konkretnego dziecka)
 • zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniając złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka
 • zasada korekcji zaburzeń polegająca na ćwiczeniu przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności
 • zasada kompensacji zaburzeń rozumiana jako potrzeba łączenia ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji nie zaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych
 • zasada systematyczności;
 • zasada ciągłości oddziaływań pedagogicznych
 • zajęcia kończą się ćwiczeniami relaksacyjnymi


Terapię pedagogiczną dostosowuję się do konkretnego dziecka m. in.:

 •  czas trwania (krótkoterminowa, długoterminowa, incydentalna)
 • specyfikę postępowania (ogólnorozwojowa, specyficzna)
 • zakres i złożoność zaburzenia (monosensoryczna, polisensoryczna)
 • formy uczestnictwa w zajęciach (indywidualna, grupowa, współuczestnicząca)
 • rodzaj formy (podtrzymująca, korygująca, wspomagająca)
 • rodzaj terapii wychowawczej (obciążeniowa, czynnościowa)
 • styl pracy terapeutycznej (dyrektywna, niedyrektywna)