Loading...
Psychoterapia 2019-01-24T16:11:40+00:00

Psychoterapia jest oparta na rozmowie (słuchaniu i mówieniu) metodą odniesienia się do psychologicznych i psychosomatycznych problemów oraz zmian takich jak głębokie i przedłużające się ludzie cierpienie, dylematy sytuacyjne, kryzysy i potrzeby rozwojowe, a także dążenia w kierunku realizacji potencjału jednostki.


Czym jest psychoterapia systemowa?
Siłą terapii systemowej jest jej przejrzysta struktura. System jest uporządkowaną kompozycją elementów tworzącą spójna całość, w której zmiana jednego z nich wywołuje zmianę wszystkich innych elementów. Myśląc systemowo, zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje, skupiamy swoją uwagę na kontekst w jakim się znajdujemy.

Istota oddziaływań terapeutycznych w podejściu systemowym polega na interweniowaniu w cały system rodzinny w celu zmiany wzorca interakcji pomiędzy członkami rodziny, przez dostarczenie nowych informacji, na które rodzina dotychczas była zamknięta, modyfikowanie reguł kontaktowania się, przerywanie patologicznej sekwencji zdarzeń z prowokowaniem alternatywnego zakończenia. Każdy członek grupy oddziałuje na innych, a oni z kolei wywierają wpływu na niego.


Formy terapii:

Terapia indywidualna
Ma na celu poprawę funkcjonowania osoby zgłaszającej się. Psychoterapeuta towarzyszy w dokładnej analizie tego co w danym momencie stanowi genezę lęków, problemów oraz tego jaki wpływ na bieżącą sytuację mają doświadczenia z przeszłości. Pomaga zrozumieć myśli i uczucia pacjenta. Pomaga w rozumieniu swoich przeżyć oraz uczestniczy w drodze do coraz lepszego poznawania siebie.

Terapia par/małżeństw
Spotkania z psychoterapeutą, dwojga osób będących ze sobą w bliskim związku, nie ma znaczenia czy związek ten jest formalny czy też nie.

Terapia rodzinna
W ramach terapii rodzinnej poddaje się leczeniu całą rodzinę lub jej część, na przykład parę. Za rodzinę uznaje się osoby, które uważają się za rodzinę lub funkcjonują jak rodzina. Może ona być stworzona poprzez powtórne małżeństwo jak również rodziny odbiegające od tradycyjnego modelu. W terapii rodzinnej terapeucie współtowarzyszy koterapeuta.


Co zapewniam:

  • wspomagam się różnymi technikami, które mogą pomoc konkretnemu klientowi bez odwoływania się do szerszej teorii
  • dbałość o to, aby wspólna praca podczas spotkań była efektywna i prowadziła do osiągania wyznaczonych wcześniej celów terapii
  • do 3 spotkań konsultacyjnych celem zawarcia kontraktu terapeutycznego
  • spotkania mają stały termin i częstotliwość
  • kompletność, profesjonalizm
  • nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • poufność