Loading...
Psychoedukacja dzieci i młodzieży 2019-01-24T12:19:54+00:00

Zajęcia warsztatowe stwarzają warunki do analizy własnych zasobów, jak również umożliwiają pokazanie w praktyczny sposób jak stawiać swoje własne cele aby były realne, osiągalne i dawały satysfakcję. Jak w codziennych czynnościach można wykorzystywać różne techniki, dzięki którym chce się podejmować działanie, by małymi krokami podążać wyznaczonymi szlakami osiągając duże rzeczy.


Tematyka warsztatów:

  • budowanie poczucia własnej wartości
  • poznanie swoich emocji
  • radzenie sobie ze stresem

.
.
.
.
.
.
.
.