Loading...
Mediacje rodzinne 2023-05-07T01:51:43+00:00

Mediacja rodzinna to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny. Bazuje na przekonaniu, że możliwe jest do zaspokojenia istotnych dla obu stron potrzeb i interesów. Wspólna, dobrowolna praca nad osiągnięciem porozumienia prowadzi do wytworzenia w stronach poczucia odpowiedzialności za wypracowanie rozwiązania i przestrzeganie zasad w obecności bezstronnej i neutralnej osoby mediatora.


Zalety mediacji rodzinnej:

 • mediator nie narzuca rozwiązań
 • mediacja trwa zwykle 4 spotkania po 2 godziny
 • z mediacji można zrezygnować na każdym jej etapie
 • każde rozwiązanie wypracowane jest przez obie strony konfliktu
 • pomaga zmniejszyć napięcie między stronami, uczy wzajemnego szacunku i respektowania praw drugiej strony do odmiennego zdania
 • pomaga stronom zrozumieć co jest faktyczną przyczyną stanu rzeczy w jakim się znalazły i dlaczego tak trudno jest im dojść do porozumienia


Przedmiotem mediacji mogą być:

 • sprawy rozwodowe
 • sprawy związane z opieką nad dziećmi po rozwodzie (plan rodzicielski)
 • sprawy o podział majątku po rozwodzie
 • niewskazane do terapii konflikty małżeńskie
 • konflikty między rodzicami a dziećmi
 • sprawy dotyczące opieki nad chorymi lub starszymi członkami rodziny wymagającymi opieki
 • konflikty w rodzinach adopcyjnych i zastępczych
 • sprawy spadkowe


Plan rodzicielski związany z opieką nad dziećmi po rozwodzie może obejmować:

 • miejsce zamieszkania dziecka i kontaktu z drugim rodzicem (harmonogram spotkań, obowiązujące w trakcie spotkań zasady, sposób ustalania wizyt, pomoc dziecku w obowiązkach /np. odrabianie prac domowych/, zasady spędzania wakacji, świąt i innych dni szczególnych, sposoby komunikacji z rodzicami poza terminami spotkań itp.)
 • kontakty dziecka z innymi osobami (członkami dalszej rodziny i innymi ważnymi dla dziecka osobami, nowymi partnerami rodziców w życiu dziecka)
 • udział rodziców w istotnych decyzjach dotyczących dziecka (sposób wyboru szkoły, wymiana informacji dotyczących wyników szkolnych, udział w imprezach, wybór zajęć pozalekcyjnych, dowóz dziecka na zajęcia pozalekcyjne, wybór kolonii )
 • określenie zasad wychowawczych (rytm dnia, korzystanie z komputera – tv, tradycje, zwyczaje religijne, zakres samodzielności dziecka w podejmowaniu decyzji itp.)
 • kwestie związane z opieką zdrowotną (rutynowe badania, szczepienia, potrzeby specjalne, zasady podawania leków i leczenia w warunkach domowych, wymiana informacji w kwestii zdrowia dziecka, wybór lekarza)
 • koszty utrzymania dziecka

Mediacji rodzinnych nie zaleca się kiedy:

Podstawową zasadą mediacji jest możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, nie należy jej stosować gdy występują jakiekolwiek ograniczenia, które mogą wiązać się z: problemem alkoholowym, uzależnieniem od środków wpływających na świadomość, stanem psychicznym

Mediacja rodzinna to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny. Bazuje na przekonaniu, że możliwe jest do zaspokojenia istotnych dla obu stron potrzeb i interesów. Wspólna, dobrowolna praca nad osiągnięciem porozumienia prowadzi do wytworzenia w stronach poczucia odpowiedzialności za wypracowanie rozwiązania i przestrzeganie zasad w obecności bezstronnej i neutralnej osoby mediatora.


Zalety mediacji rodzinnej:

 • mediator nie narzuca rozwiązań
 • mediacja trwa zwykle 4 spotkania po 2 godziny
 • z mediacji można zrezygnować na każdym jej etapie
 • każde rozwiązanie wypracowane jest przez obie strony konfliktu
 • pomaga zmniejszyć napięcie między stronami, uczy wzajemnego szacunku i respektowania praw drugiej strony do odmiennego zdania
 • pomaga stronom zrozumieć co jest faktyczną przyczyną stanu rzeczy w jakim się znalazły i dlaczego tak trudno jest im dojść do porozumienia


Przedmiotem mediacji mogą być:

 • sprawy rozwodowe
 • sprawy związane z opieką nad dziećmi po rozwodzie (plan rodzicielski)
 • sprawy o podział majątku po rozwodzie
 • niewskazane do terapii konflikty małżeńskie
 • konflikty między rodzicami a dziećmi
 • sprawy dotyczące opieki nad chorymi lub starszymi członkami rodziny wymagającymi opieki
 • konflikty w rodzinach adopcyjnych i zastępczych
 • sprawy spadkowe


Plan rodzicielski związany z opieką nad dziećmi po rozwodzie może obejmować:

 • miejsce zamieszkania dziecka i kontaktu z drugim rodzicem (harmonogram spotkań, obowiązujące w trakcie spotkań zasady, sposób ustalania wizyt, pomoc dziecku w obowiązkach /np. odrabianie prac domowych/, zasady spędzania wakacji, świąt i innych dni szczególnych, sposoby komunikacji z rodzicami poza terminami spotkań itp.)
 • kontakty dziecka z innymi osobami (członkami dalszej rodziny i innymi ważnymi dla dziecka osobami, nowymi partnerami rodziców w życiu dziecka)
 • udział rodziców w istotnych decyzjach dotyczących dziecka (sposób wyboru szkoły, wymiana informacji dotyczących wyników szkolnych, udział w imprezach, wybór zajęć pozalekcyjnych, dowóz dziecka na zajęcia pozalekcyjne, wybór kolonii )
 • określenie zasad wychowawczych (rytm dnia, korzystanie z komputera – tv, tradycje, zwyczaje religijne, zakres samodzielności dziecka w podejmowaniu decyzji itp.)
 • kwestie związane z opieką zdrowotną (rutynowe badania, szczepienia, potrzeby specjalne, zasady podawania leków i leczenia w warunkach domowych, wymiana informacji w kwestii zdrowia dziecka, wybór lekarza)
 • koszty utrzymania dziecka


Mediacji rodzinnych nie zaleca się kiedy:

Podstawową zasadą mediacji jest możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, nie należy jej stosować gdy występują jakiekolwiek ograniczenia, które mogą wiązać się z: