Loading...
Mediacje rodzinne 2019-01-11T16:33:37+00:00

Mediacja rodzinna to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny. Bazuje na przekonaniu, że możliwe jest do zaspokojenia istotnych dla obu stron potrzeb i interesów. Wspólna, dobrowolna praca nad osiągnięciem porozumienia prowadzi do wytworzenia w stronach poczucia odpowiedzialności za wypracowanie rozwiązania i przestrzeganie zasad w obecności bezstronnej i neutralnej osoby mediatora.


Zalety mediacji rodzinnej:

 • mediator nie narzuca rozwiązań
 • mediacja trwa zwykle 4 spotkania po 2 godziny
 • z mediacji można zrezygnować na każdym jej etapie
 • każde rozwiązanie wypracowane jest przez obie strony konfliktu
 • pomaga zmniejszyć napięcie między stronami, uczy wzajemnego szacunku i respektowania praw drugiej strony do odmiennego zdania
 • pomaga stronom zrozumieć co jest faktyczną przyczyną stanu rzeczy w jakim się znalazły i dlaczego tak trudno jest im dojść do porozumienia


Przedmiotem mediacji mogą być:

 • sprawy rozwodowe
 • sprawy związane z opieką nad dziećmi po rozwodzie (plan rodzicielski)
 • sprawy o podział majątku po rozwodzie
 • niewskazane do terapii konflikty małżeńskie
 • konflikty między rodzicami a dziećmi
 • sprawy dotyczące opieki nad chorymi lub starszymi członkami rodziny wymagającymi opieki
 • konflikty w rodzinach adopcyjnych i zastępczych
 • sprawy spadkowe


Plan rodzicielski związany z opieką nad dziećmi po rozwodzie może obejmować:

 • miejsce zamieszkania dziecka i kontaktu z drugim rodzicem (harmonogram spotkań, obowiązujące w trakcie spotkań zasady, sposób ustalania wizyt, pomoc dziecku w obowiązkach /np. odrabianie prac domowych/, zasady spędzania wakacji, świąt i innych dni szczególnych, sposoby komunikacji z rodzicami poza terminami spotkań itp.)
 • kontakty dziecka z innymi osobami (członkami dalszej rodziny i innymi ważnymi dla dziecka osobami, nowymi partnerami rodziców w życiu dziecka)
 • udział rodziców w istotnych decyzjach dotyczących dziecka (sposób wyboru szkoły, wymiana informacji dotyczących wyników szkolnych, udział w imprezach, wybór zajęć pozalekcyjnych, dowóz dziecka na zajęcia pozalekcyjne, wybór kolonii )
 • określenie zasad wychowawczych (rytm dnia, korzystanie z komputera – tv, tradycje, zwyczaje religijne, zakres samodzielności dziecka w podejmowaniu decyzji itp.)
 • kwestie związane z opieką zdrowotną (rutynowe badania, szczepienia, potrzeby specjalne, zasady podawania leków i leczenia w warunkach domowych, wymiana informacji w kwestii zdrowia dziecka, wybór lekarza)
 • koszty utrzymania dziecka


Mediacji rodzinnych nie zaleca się kiedy:

Podstawową zasadą mediacji jest możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, nie należy jej stosować gdy występują jakiekolwiek ograniczenia, które mogą wiązać się z: