Loading...
Poradnictwo 2019-01-22T12:35:12+00:00

Poradnictwo umiejętności wychowawczych są spotkaniami, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka, uzyskać pomoc w budowaniu zdrowej, pełnej miłości i szacunku relacji z dzieckiem w każdym wieku, a tym samym przekazywaniu dziecku norm i zasad. Podczas zajęć rodzice dowiedzą się jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami, jak je zachęcać do współpracy i samodzielności, jak nagradzać i co robić zamiast karania.

Spotkania oparte są o koncepcje wychowawcze światowych autorytetów w tej dziedzinie tj.: A. Faber, E. Mazlish i T. Gordona, J. Juul’a.

Spotkania mają charakter indywidualny o tematyce wniesionej przez klienta.