O mnie 2023-05-07T01:48:16+00:00

Mgr Małgorzata Kress

Szanowni Państwo, jestem psychoterapeutą, psychotraumatologiem, psychologiem rodzinnym, pedagogiem oraz mediatorem rodzinnym. Założycielem i prezesem Fundacji Indygo, która zajmuje się udzielaniem profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej, psychologicznej i terapeutycznej. Wspomaganiem i promowaniem modelu rodziny i rodzicielstwa. Edukacją i wychowaniem w obszarach funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, inicjowaniem, prowadzeniem i wspieraniem wydarzeń rozwojowo-edukacyjnych o zróżnicowanym charakterze takich jak warsztaty, szkolenia, grupy wsparcia/terapeutyczne. Fundacja Indygo prowadzi również Gabinet Psychoterapii Systemowej.

Terapia systemowa uwzględnia głównie procesy i przemiany zachodzące w systemach społecznych, głównie tych najistotniejszych dla pacjenta czyli systemach rodzinnych.

Ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie z psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam dwuletnią specjalizację z psychoterapii dzieci i młodzieży w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach, dwuletnie studia podyplomowe z psychotraumatologii w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii oraz szkolenie z wprowadzenia do profilowania kryminalnego. Posiadam uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla rodziców i wychowawców. Obecnie jestem na drodze do uzyskania certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w licznych ośrodkach terapeutycznych m.in. pracując w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach, w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks, w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych w Gliwicach, w Poradni Rodzinnej, w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, w Poradni Rodzinnej przy Duszpasterstwie Rodzin Diecezji Gliwickiej oraz w kilkuletniej pracy z dziećmi, młodzieżą jak i z całą rodziną. Posiadam również doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych.

Specjalizuję się w psychoterapii rodzin, par, dzieci, młodzieży oraz indywidualnej.
W swojej pracy terapeutycznej głównie opieram się na nurcie systemowym, psychodynamicznym, psychoanalitycznym oraz poznawczo – behawioralnym. Wspomagam się różnymi technikami różnych nurtów, które dostosowuję do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Moje zainteresowania są wokół tematyki rodzinnej, psychologii kłamstwa, odczytywania mowy ciała, profilowania kryminalnego, psychologii zaburzeń oraz psychotraumatologii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach również tych dotyczących dzieci i młodzieży, warsztatach i konferencjach z zakresu psychoterapii. Pracę poddaję regularnej superwizji.

Zapraszam